Quan parlem d’autoestima, en què penseu? Sabíeu que el llenguatge que fem servir pot tenir uns efectes negatius o positius sobre l’autoestima? Quines són les fonts i els nutrients d’una sana autoestima? Quines actituds adultes la poden afavorir?  

De tot això i més, ens en parlarà, a la primera xerrada virtual d’aquest curs, l’Eva Bach, pedagoga, escriptora i col·laboradora de l’@aracriatures, el proper dijous 3 de novembre a les 19h. No us ho perdeu!

A sota teniu l’enllaç de la xerrada:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYwNGFlZjMtZDhmYi00NTgzLWJhNDItNGVkZDhmNjZmZmNm%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22a4e6a8ae-f94e-4b67-9d25-861a85bac624%22%2C%22Oid%22%3A%22818120de-2a5e-4a47-87c4-23e4d5bb5348%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a