En aquest enllaç podreu veure els criteris d’avaluació i les dates corresponents de les proves extraordinàries de juny d’ESO.

FEU CLICK PER ACCEDIR-HI