Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 934073810 cordemaria@cordemariasabastida.cat

Benvolgudes i benvolguts,

El Departament de Salut s’ha posat en contacte amb nosaltres per fer-nos saber que ha elaborat materials divulgatius sobre el coronavirus relacionats amb la infància.

En aquest enllaç trobareu una infografia sobre “Què els expliquem als infants sobre el coronavirus SARS-CoV-2”?

Us n’agrairíem la difusió entre el major nombre de centres possible i a través dels punts de contacte digitals que considereu més oportuns.

Us encoratgem a difondre-ho, atès que creiem que pot ser molt interesant.

Cordialment,

Albert Alegre President de la CCAPAC

Benvolguts/des,

Seguint les indicacions dels Departaments d’Educació i Sanitat, des del centre recomanem a totes les famílies que marxin aquests dies de viatge que, a la tornada, prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat de la resta de membres de la comunitat educativa.

Recordeu que es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les regions afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de control que actualment estan duent a terme.

Per a més informació consulteu http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

Atentament

Equip directiu

Cor de Maria Sabastida