COMUNICAT VAGA GENERAL 8 DE NOVEMBRE

Barcelona, 7 de novembre de 2017

Benvolgudes famílies:

Davant de la convocatòria de vaga pel proper dimecres dia 8 de novembre, us informem que és possible que l’activitat normal de l’escola es vegi afectada depenent del seguiment per part del professorat i personal d’administració i serveis.

L’escola intentarà mantenir el servei tan normalitzat com sigui possible i garantirà, amb els reglamentaris serveis mínims i amb el professorat i personal d’administració i serveis que no hagi donat suport a la proposta de vaga, el dret de l’alumnat a romandre a l’escola.

Els serveis essencials decretats pel BOE, dissabte 28 d’octubre són:

 1 persona de l’equip directiu

 1 docent per a cada sis unitats (classes) d’Educació Infantil i Primària

 Un terç del personal d’administració i serveis

Si malgrat complir amb els serveis mínims establerts consideréssim que no es pot garantir la seguretat de l’alumnat, ho posarem en coneixement de les famílies per a què actuïn en conseqüència.

Moltes gràcies per la seva comprensió i col·laboració

Atentament,

La Titularitat