RECURSOS I MATERIAL ESCOLAR PEL CURS 2017-2018

INSTRUCCIONS – INFORMACIONS

 Si us plau retornin a la recepció de l’escola o al tutor/a (29 de juny) el full de comanda adjunt. Tant si sol·liciten llibres a l’escola com si no, és imprescindible presentar-lo degudament signat i complimentat.

  • Cal escriure el nom del seu fill /a l’apartat ALUMNE/A.

  • Marquin els llibres / material que sol·liciten i la forma de pagament.

  • Les caselles que ja estan marcades corresponen a conceptes de pagament obligatori.

  • Els facilitem 2 còpies: una és per a vostès, l’altra l’han de retornar al tutor/a o a la recepció de l’escola, fins el 14 de juliol (inclòs).

  • En cas que no vulguin adquirir tots els llibres/material, els agrairem que facin la suma parcial, tenint en compte si es fan, o no, socis de l’AMPA i la incloguin en el requadre corresponent (a sota de la suma TOTAL).

  • El pagament de la quota d’AMPA i de la Mutualitat que l’associació ofereix s’inclouen en el full de comanda, sols cal que marquin la casella corresponent. La quota d’AMPA és per família, en cas de tenir més d’un fill a l’escola si us plau marquin la casella de l’AMPA en la sol·licitud del més petit. Recordin que per marcar la casella de Mutualitat cal haver marcat (en un dels fills) la d’AMPA.

  • Si no ens retornen el full abans del 14 de juliol, entendrem que no sol·liciten cap llibre/material a través de l’escola i que estan assabentats i d’acord amb el pagament/cobrament dels conceptes obligatoris.

  • Els llibres i materials sol·licitats s’entregaran als alumnes el primer dia de classe. No s’entregarà cap llibre ni material que no s’hagi pagat prèviament.

Si tenen qualsevol consulta, poden adreçar-se a l’administradora de l’escola.

Gràcies per la seva col·laboració!

                                    L’equip directiu i l’administradora

FEU CLICK PER VEURE ELS DIFERENTS FULLS DE COMANDA