Organigrama i organització

Organigrama

Organigrama

Òrgans de govern

La Institució Titular de l’escola és FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA-SABASTIDA.

La titularitat defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares/mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

La nostra fundació forma part de la FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA

Òrgans de govern i de direcció unipersonals

– El/La Representant del Patronat és el/la representant ordinari/a la Fundació Privada Cor de Maria-Sabastida, en la comunitat educativa i davant el Departament d’Ensenyament.

Representant del Patronat: Magdalena Codony i Baranera

– El/La Director/a Pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents Etapes.

Directora Pedagògica: Laura Román Rodríguez

El/La Subdirector/a exercita les funcions que, per delegació, hagi rebut de el/ la Director/a.

Subdirectora: Judit Naira Pérez

– El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Cap d’Estudis d’Etapa EI i EP: Patrícia Jané Estadella

Cap d’Estudis d’Etapa ESO: Mònica Riera Mestre 

– El Coordinador/a de la Pastoral és el/la responsable de promoure i animar l’acció pastoral de l’escola, en fidelitat al seu Caràcter propi.

 Coordinadora de la Pastoral: Laura Román Rodríguez

 

Òrgans de govern col·legiats

– El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa al nivell de l’Ed. Primària i ESO, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis, i institució titular.

Està format per:

Presidenta

Laura Román Rodríguez

Representants de la titularitat

Mercedes del Barrio Farreras

Ana Baz Gómez

Teresa Carpio Pérez

Representants dels professors

Ruth Canalda Marzo

Xavier Romera Castilla

Noemí García Castelló

Sònia López Hernández

Representants dels pares i mares

Joan Ferreira Pelegrí

Inés Márquez García

Mª del Mar Ruíz Rodríguez

Representant de l’AMPA

Elena Arévalo Martínez

Representants de l’alumnat

Marc Jiménez Fructuoso

Xavi Domínguez Bonet

Representant del personal d’A. i S.:

Susana González Barbeira

L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre i col·labora amb el/la Director/a Titular i el/la Directora Pedagògic/a del Centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

Està format per:

Mercedes del Barrio: Representant del Patronat
Laura Román Rodríguez: 
Directora Pedagògica
Judit Naira Pérez: 
Subdirectora pedagògica
Patrícia Jané Estadella:
Cap d’estudis EI i EP
Mònica Riera Mestre: 
Cap d’estudis d’ESO

– Equips de Coordinació: aquests equips col·laboren amb el/la Cap d’Estudis de l’Etapa en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’Equip de professors de cicle. Alhora estan atents a les innovacions i oportunitats pedagògiques que es poden implementar per a millorar l’acció educativa.

 Coordinadores de cicle:

Gemma Trepat Llenas: Ed. Infantil
Mariona Torras Rey:  Cicle Inicial
Lídia Cobo Anguera:
Cicle Mitjà
Patrícia Jané Estadella:
Cicle Superior
Cristina Terrés Hermosilla: 
1r d’ESO
Rosa Ma Brunet Fonts:
2n d’ESO
Meritxell Batalla Terré: 
3r d’ESO
Marina Andreu Calvo:
4t d’ESO

Coordinadors TIC:

Aleix Muedra i Toni Palau Masip

– Equip d’Atenció a la Diversitat: l’equip d’atenció a la diversitat impulsa i coordina el conjunt d’actuacions que garanteixen que tots els alumnes han de progressar en l’escola, siguin quines siguin les seves característiques personals.

Sònia López Hernàndez, psicopedagoga i coordinadora de l’Equip

Patrícia Jané Estadella i Àngels Martín Acevedo, logopedes

Ana Gutiérrez Méndez i Francesc Martínez Martínez, psicòlegs

Pau Gimeno Ortuño, músicoterapeuta

Judit Naira Pérez i Pili Iglesias Estellés, especialistes en educació emocional i intel·ligències múltiples

– El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors que imparteixen la docència en el Centre. Està format per els mestres i els professors que són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, i orienten llur acció docent amb vista a la Formació Integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el Projecte Curricular d’Etapa.

-Càrrecs de gestió administrativa

L’Administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa de el/la Director/a Titular del Centre.

Administradora: Mª Ana Baz Gómez

El/ La Secretàri/a respon de l’arxiu documental del Centre en els aspectes acadèmics.

Secretària: Míriam Ruiz Sagrera

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies