Compartim un projecte

L’ escola Cor de Maria-Sabastida parteix del principi fonamental de la LOE, que expressa la necessitat que tots els components de la comunitat educativa col·laborin per aconseguir una educació de qualitat; la qual cosa exigeix la realització d’un esforç compartit per part de l’alumnat, el professorat, les famílies i l’escola.

La nostra és una nova visió de l’escola, entesa com una estructura en xarxa, on tots els elements s’interrelacionen i es connecten. Aquesta visió global ha de basar-se en el treball en equip i en l’obertura mental cap a la reflexió i cap a la creativitat. Sentir-se orgullosos de les tradicions positives i valents per a innovar amb vocació de millora de les pràctiques educatives.

El nostre projecte educatiu propicia situacions educatives basades en el treball en equip; en les feines interdisciplinàries i intercícliques, en la inclusió de la comunitat escolar i fins i tot d’altres institucions.

Volem desenvolupar-lo en un clima que ens permeti compartir, participar, capacitar, desenvolupar-nos i aprendre els uns dels altres. En definitiva, crear confiança mútua. Entenem que el consens, l’acceptació, ens durà al compromís i, aquest, a millorar.

El compromís de col·laboració, participació i diàleg entre la família i l’escola es concreta a través del “Consell Escolar” (òrgan de govern col·legiat dels centres educatius) i, a més a més, a través dels següents canals de participació:

Trobades entre pares/mares i els membres de l’Equip Directiu

A més de les habituals reunions de pares/mares i les entrevistes tutorials, organitzem reunions periòdiques -mínim tres cada any escolar- entre els membres de l’equip directiu (Director/a, Subdirectora/ Caps d’estudis i, si escau, un membre de la Titularitat) i les famílies que tinguin interès en conèixer, comentar, proposar, valorar… activitats, innovacions o idees que realitzem i/o sorgeixen, tant des de l’equip directiu com des de les famílies. Són trobades obertes que reforcen l’intercanvi d’idees i la coneixença mútua.

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA) és una associació voluntària de les famílies de l’escola que té com a amb l’objectiu general promoure la participació i col·laborar en les activitats educatives del centre.

Considerem que participar en l’AMPA és important:

  • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els/les alumnes se senten més protagonistes dels seus aprenentatges i estan orgullosos perquè veuen com els pares tenen interès per l’escola i això afecta positivament al seu rendiment escolar.
  • Perquè és positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació.
  • Perquè dóna l’oportunitat de conèixer i compartir amb altres pares i mares inquietuds i propostes i alhora trobar ajuda mútua.
  • Perquè permet conèixer i entendre millor com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.

Perquè sols participant-hi serem una veritable comunitat educativa

Consell de delegats d’alumnes

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern de l’escola i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. Es reuneixen en assemblea, agrupats per nivells (Consell d’EP i Consell d’ESO) un cop al mes, aproximadament, per aportar propostes, debatre temes i arribar a acords que afecten el funcionament i la bona marxa del centre. Aquestes propostes, temes i acords es parlen prèviament i posteriorment a les tutories.

El consell de delegats està format pels delegat/des i subdelegats/des escollits per cada grup-classe i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre.

Els objectius d’aquest consell són:

– Facilitar la participació activa de l’alumnat en la vida de l’escola

– Potenciar la responsabilitat de l’alumnat en l’organització i bon funcionament de les activitats del centre.

– Fomentar el treball col·laboratiu i la interrelació entre l’alumnat de l’escola.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies