Enfocament competencial de l’aprenentatge

Un currículum basat en competències:

Els canvis introduïts al sistema educatiu amb la LOE ( llei orgànica d’educació) ens guien cap a un currículum basat en competències bàsiques.

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

El treball per competències ens aporta una mobilització de continguts en la resolució de situacions ja que els alumnes han de ser capaços d’aplicar els coneixements adquirits. Situem els aprenentatges en l’entorn real i quotidià. El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats.

L’aprenentatge ha de ser actiu. És a dir, l’alumne/a ha de ser protagonista dels seus aprenentatge aprenent d’ell mateix, dels adults i dels iguals. Per això, el treball en equip i les tasques cooperatives no només promouen habilitats socials sinó que també afavoreixen l’aprenentatge.

Estructura horària flexible

Aconseguir un aprenentatge competencial implica el fet de no plantejar l’organització dels continguts per disciplines/ àrees sinó que cal buscar una coordinació entre les diverses àrees. La nostra estructura horària és la base necessària per apropar-nos al context del nostre alumnat i aconseguir l’ aprenentatge significatiu.

L’horari dels nostres alumnes no està dividit per matèries sense cap tipus d’interrelació sinó que està dividit en 4 franges en les quals es treballen les diferents àrees de manera interdisciplinar.

  • Treball sistemàtic: franja dedicada a l’assoliment de continguts basats en tasques constants que s’han d’adquirir per després poder-los aplicar. a les següents Els continguts treballats corresponen a les àrees instrumentals.

Enfocament Competencial

  • Idea del dia: es tracta d’establir un espai de conversa on els alumnes es puguin expressar lliurement al voltant de diferents temes i connectin l’escola amb el món real. Els continguts treballats corresponen a diverses matèries.

 idea del dia

  • Projecte: es tracta d’aprendre continguts multidisciplinaris al voltant d’un eix vertebrador, tot elaborant coneixement propi. Els continguts treballats corresponen a totes les àrees.

ProjecteEC02

ProjecteEC

  • Tallers: és la franja més manipulativa on, a través de l’experimentació, els alumnes apliquen continguts apresos que corresponen a diferents matèries.

 tallers (2)

ProjecteEC03

Múltiples fonts d’informació

Per a adquirir els coneixements que marca el currículum fem servir diferents fonts d’informació: material bibliogràfic de consulta, noves tecnologies, fonts d’informació properes, material manipulatiu, xerrades ,etc . El fet de no estar lligats a un sol suport material ( limitant l’aprenentatge) ens permet preparar i desenvolupar activitats i recursos que contribueixen a un aprenentatge més significatiu i estimulant que un únic llibre de text.

Com avaluem?

Competencialment: la finalitat de l’avaluació competencial és que l’alumnat:aprengui a autoregular-se,conegui quins són els seus punts forts i dèbils,com ho ha de fer per aprendre millor,conegui els seus interessos i estils d’aprenentatge i connecti amb la seva curiositat.

Avaluació qualitativa i quantitativa: l’avaluació integra la valoració de les activitats realitzades a les franges d’aprenentatge a través d’indicadors d’avaluació i es concreta en resultats quantitatius de cada àrea.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies