Atenció a la diversitat

cropped-imatge-bloc

L’atenció a la diversitat és un projecte que a l’escola i al llarg dels últims cursos ha anat guanyant rellevància i s’ha anat consolidant en l’aspecte organitzatiu.

L’equip d’atenció a la diversitat ofereix un servei a tots els alumnes de l’escola que ho necessitin.

La seva tasca és coordinar els professionals que intervenen en l’educació de l’alumne per trobar quina és la millor actuació que cal seguir, que pot anar des d’unes pautes específiques a l’escola i/o a casa fins a la derivació a l’especialista extern que correspongui.

L’equip d’atenció a la diversitat de la nostra escola està format per la Sònia López , psicopedagoga, la Pili Iglesias, professora de Secundària, i la Judit Pérez,subdirectora pedagògica.

Aquest equip es coordina amb altres equips vinculats a l’entorn   educatiu, com ara EAP, CSMIJ, Serveis Socials, com també amb aquells professionals externs que atenen i acompanyen a l’alumne.

Atenció individualitzada: un alumne, un projecte. Entenem l’atenció individualitzada de famílies i alumnes com un dels eixos centrals del nostre projecte. Creem i cerquem estratègies que permetran a cadascun dels nostres alumnes créixer al ritme que més s’adeqüi a les seves necessitats i en fem un seguiment proper.

Desdoblaments i suports:la nostra escola contempla una organització d’horaris i de grups que permet l’atenció a la diversitat a partir de desdoblaments dels grups en subgrups flexibles. Tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, als subgrups es desenvolupen activitats de seguiment, reforç i/o ampliació.

Treball intel·ligències múltiple: a l’escola concebem la teoria de les intel·ligències múltiples com a eina fonamental del procés d’ensenyament i aprenentatge. Treure profit de les diverses intel·ligències dels alumnes i mobilitzar per a resoldre situacions d’aprenentatge permet als nostres alumnes ser més eficaços, resolutius i competents.

Tutories compartides: més d’un tutor per aula. A l’etapa de secundària el grup de tutors per curs s’ha ampliat amb la intenció d’estretar les relacions entre l’alumnat, la família i l’escola i oferir una atenció més propera. Tenim 2 tutors que s’encarreguen de desenvolupar les activitats d’acció tutorial que es duen a terme a l’àrea de tutoria i, alhora, aquests dos tutors comparteixen la tutoria individual amb un o dos tutors més en funció del nombre d’alumnes del curs i les seves característiques.

Barreja de grups: l’escola recull en el seu projecte educatiu la barreja de grups de classe a l’ inici de cada cicle. Es tracta d’ampliar el concepte “classe” al concepte “grup curs” tot potenciant l’ intercanvi, la interrelació i l’enriquiment personal.

La barreja de grups pot afavorir la redistribució del nombre d’alumnes en aquells grups que es desequilibren en el temps i, alhora, redistribuir els alumnes amb necessitats educatives especials sempre que es consideri convenient. Hi ha grups en què amb el pas del temps s’han creat unes relacions personals complicades que dificulten el funcionament del propi grup classe. Hi ha nivells que presenten diferències importants en el ritme d’aprenentatge. Aquests desnivells es podrien corregir amb nous agrupaments més compensats.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies