DATES REUNIONS D’EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL

DIVENDRES DIA 7 DE SETEMBRE 9:15h. 

PRIMERA TROBADA AMB FAMÍLIES

P3 ENTRADA C/ SABASTIDA 14

P4 i P5 ENTRADA C/ ESCULTOR LLIMONA 34

F