COMUNICAT DE VAGA-8 MARÇ

Barcelona, 6 de març de 2018

Benvolgudes famílies:

Davant de la convocatòria de vaga pel proper dijous dia 8 de març, us informem que és possible que l’activitat normal de l’escola es vegi afectada depenent del seguiment per part del professorat i personal d’administració i serveis.

L’escola intentarà mantenir el servei tan normalitzat com sigui possible i garantirà, amb els reglamentaris serveis mínims i amb el professorat i personal d’administració i serveis que no hagi donat suport a la proposta de vaga, el dret de l’alumnat a romandre a l’escola.

Si malgrat complir amb els serveis mínims establerts consideréssim que no es pot garantir la seguretat de l’alumnat, ho posarem en coneixement de les famílies per a què actuïn en conseqüència.

Moltes gràcies per la seva comprensió i col·laboració

Atentament,

Equip directiu