BREU HISTÒRIA I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

 

 

 

 

El gran desenvolupament de Barcelona, cap als anys 50, motivà la fundació del nostre centre. Les missioneres “COR DE MARIA”, congregació religiosa fundada per Joaquim Masmitjà l’any 1848, veieren la necessitat d’un centre d’ensenyament en aquesta barriada de Barcelona (Vilapicina i Torre Llobeta) que s’anava poblant ràpidament.

El Consell General de la congregació discerní la conveniència de la compra de la casa “Residència Maragall”, construïda com d’altres durant el Congrés Eucarístic, i així es funda el Col·legi–Residència situat a la cruïlla del carrer Escultor Llimona, núm. 32 i el carrer Sabastida, núm. 12

L’1 d’abril de 1954 s’inaugura la Residència i hi arriben alumnes procedents de Girona, la Bisbal i de Lloret. El 3 d’octubre de 1955 el Col·legi “COR DE MARIA” obre les portes al barri i comença a funcionar com a Centre Educatiu amb l’assistència d’una trentena d’alumnes, entre nens i nenes.

Inicialment es feien estudis d’Educació Primària, Batxillerat i Comerç. Posteriorment el Col·legi fou reconegut, i més tard homologat pel Ministeri d’Educació, com a Centre de Batxillerat, EGB i BUP. En aquest període l’escola era un centre privat que, primer accedí al règim de subvencions per a les etapes d’educació infantil i, posteriorment, al concert educatiu.

Des de l’entrada en vigor de la LOGSE al centre s’imparteixen tres etapes educatives, Educació Infantil, Educació primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO). Com a escola concertada mantenim la titularitat privada però formem part del Servei part del Servei d’Educació de Catalunya, juntament amb els centre públics.

El concert educatiu suposa un sosteniment econòmic parcial amb fons públics per això impartim de forma gratuïta els ensenyaments per als quals rebem el concert econòmic. Tanmateix, i amb el desig d’oferir una educació de qualitat, oferim activitats formatives complementàries que incloem en el nostre projecte educatiu i que satisfan econòmicament les famílies.

Actualment la nostra escola segueix treballant sabent que realitza una funció social educativa dintre d’una realitat pluralista. Fem palesa la nostra proposta educativa a través del caràcter propi i d’un projecte educatiu innovador on hi aboquem les nostres conviccions pedagògiques basades en els aprenentatges significatius, el foment de la creativitat, el respecte, l’autonomia i la motivació.

 

Ubicació geogràfica

L’escola Cor de Maria – Sabastida està situat al c/ Sabastida,12 del districte de Nou Barris i concretament en barri de Vilapicina que, actualment, s’estructura sobre els eixos del passeig de Fabra i Puig i el passeig de Maragall, a ambdós extrems laterals, i de l’eix Cartellà-Costa i Cuixart-Escòcia, en el centre. Ben a prop, en els terrenys de les antigues cotxeres d’autobusos de Borbó, es troba una gran illa d’equipaments d’abast ciutadà i local, que presta serveis a diversos barris de tres districtes. De moment la nostra escola, des del curs 2011-12, aprofita aquestes instal·lacions per poder oferir als alumnes d’educació infantil l’activitat de piscina.

Característiques

L’escola COR DE MARIA-SABASTIDA forma part d’un grup d’escoles promogudes per la Congregació de les Missioneres Cor de Maria i organitzades com a Fundacions.

La titularitat de la nostra escola és la FUNDACIÓ EDUCATIVA COR  DE MARIA que, al capdavant de la institució, es proposa complir una funció educativa integral i oferir una formació de futur als infants i joves. La Fundació Educativa Cor de Maria està formada per un patronat que altruistament gestiona i representa l’escola laboralment i administrativament.

La nostra escola és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya que ofereix ensenyaments d’educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria. Tenim dues línies educatives des dels 3 fins els 16 anys.

Som una comunitat educativa oberta i dinàmica que creu que l’educació és un procés i una feina permanent en el temps, que demana l’estímul constant de tots els responsables del procés educatiu.

La nostra escola està formada per un equip de més de 50 educadors/es que es comprometen a transmetre una educació de qualitat que promogui el ple desenvolupament dels nostres alumnes.

Les escoles Cor de Maria tenen un “Caràcter Propi” (o projecte educatiu) que dóna coherència a una proposta educativa que afavoreix el creixement i la maduració de l’alumnat.

El caràcter propi defineix el marc d’actuació del Cor de Maria-Sabastida i es concreta en diversos documents programàtics, com per exemple les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) la Programació General, el Projecte Lingüístic, etc. que expliciten totes i cadascuna de les activitats educatives. Aquests documents són objecte de revisió i actualització constants.

El tarannà de les escoles Cor de Maria, que sorgeixen com a resposta a les necessitats del poble i amb esperit de col·laboració i servei a la societat, ha afavorit que les famílies que eduquen els seus fill/es a la nostra escola provinguin, majoritàriament, de l’entorn més proper a la ubicació de l’escola.

La cultura religiosa a la nostra escola

La nostra escola està oberta a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills i les seves filles. El nostre origen i tarannà com a escola cristiana ens ha dut a convertir-nos en un centre educatiu que té com a prioritat bàsica l’educació integral dels infants i adolescents, és a dir, una educació que no exclogui cap dimensió de la persona humana, sinó que tracti de desenvolupar totes les seves potencialitats i capacitats, també la seva dimensió ètica, estètica i religiosa.
Creiem que el fet religiós, viscut d’una manera raonable i assenyada, és un element positiu per a la persona i per poder-lo viure així cal una formació respectuosa amb les conviccions ideològiques dels pares, els principals responsables. En aquest sentit la nostra escola de la mateixa manera que tracta l’educació mediambiental, sexual, vial o cívica, tracta també formació de la consciència ètica, religiosa i el desenvolupament de la sensibilitat estètica.

Aquests són els trets bàsics que caracteritzen la nostra formació:

– Dret al respecte per la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals dels alumnes, d’acord amb la Constitució.

– Deure de respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

– Educar en el fet religiós equival a actuar per transmetre coneixements sobre un mateix i sobre el món, la llibertat, la fraternitat i els valors de les diferents tradicions religioses aprofundint més en les que estan arrelades a Catalunya.

– Tenir una postura crítica. Saber no és creure, fer conèixer una religió no vol dir adherir-s’hi.

– Respectar el principi de laïcitat.

– Tenir en compte el fet bíblic. Ignorar les Escriptures és convertir en intel·ligibles parts senceres de la nostra cultura. L’ensenyament de fet religiós a l’escola s’ha de basar en una lectura antropològica i cultural de la Bíblia.

– Tenir un acostament plural de les religions valorant allò que les uneix. Caldrà evitar considerar cap religió pel damunt de les altres.

– Considerar l’espiritualitat com a dret i la religió com a opció. Per tant el nostre principal objectiu serà el desenvolupament de la maduresa espiritual atès que ens adrecem a la seva capacitat de raonar i tenir com a projecte educatiu la finalitat que trobin un sentit a la vida.

El Cor de Maria-Sabastida: perspectives de futur

El nostre centre va iniciar el curs 2011-12 un procés de renovació metodològica que s’ha completat el curs 2014-15 i que té com a objectiu principal implementar el currículum integrat i el treball per projectes. El propòsit bàsic d’aquesta renovació és oferir als nostres alumnes uns aprenentatges més vivencials i significatius que els permetin afrontar les noves exigències socials.

La “formació de futur” que ens proposem compta amb la garantia de més de 50 anys educant amb la col·laboració de les famílies que ens fan confiança i amb qui compartim la realització de cadascun dels projectes de futur que representen els seus fills i filles. Entenem el futur educatiu com un futur compartit entre la família i l’escola: la participació i col·laboració mútues ens permeten afrontar tots i cadascun dels reptes que comporta la tasca educativa.

Seguim endavant amb vosaltres i per a vosaltres.

C/ de Sabastida, 12
08031, Barcelona
Tel. 934073810
cordemaria@cordemariasabastida.cat

www.cordemariasabastida.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Sabastida

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Sabastida 41.428100, 2.168400

Segueix-nos a: