Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 934073810 cordemaria@cordemariasabastida.cat

DIES FESTIUS:

11 Setembre

24 de setembre

12 d’octubre

6 i 8 de desembre

Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril

24 de maig (segona pasqua)

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

7 de desembre

15 de febrer

21 de maig