Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 934073810 cordemaria@cordemariasabastida.cat

32ns JOCS FLORALS

Col·legi COR DE MARIA-SABASTIDA

BASES DELS JOCS FLORALS’19

1. PARTICIPANTS:

Poden participar en aquest concurs literari tots els/les alumnes de l’escola.

2. TEMA:

El tema del concurs de Sant Jordi 2019 és lliure.

3. MODALITATS:

Educació Infantil: Títol i dibuix de la Llegenda.
Cicle Inicial: Auca amb un màxim de 4 vinyetes
Poesia: rodolins, cal·ligrama, versos acròstics…
Narrativa: conte, llegenda, faula…
Cicle Mitjà: Poesia: rodolí, cal·ligrama, versos acròstics…
Narrativa: conte, llegenda, faula…
Cicle superior: Poesia: rodolins, cal·ligrama, versos acròstics…
Narrativa: conte, llegenda, faula…
ESO: Poesia (mín. 14 versos).
Narrativa: conte, llegenda, faula (entre un i tres fulls de 25 línies cadascun).
SANTJORDI

4. FORMAT:

Els treballs han de tenir les característiques següents: han de ser inèdits i originals, han d’estar escrits en llengua catalana a mà. L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 25 línies per full.
Cal utilitzar els fulls blancs DIN-A4, per una sola cara encapçalats amb el distintiu de Sant Jordi 2019. És indispensable fer constar, al peu del text, el pseudònim escollit per cada participant, excepte Educació Infantil. Juntament amb l’escrit, caldrà lliurar un sobre tancat dins el qual hi figuri el nom i cognoms de l’autor/a, el pseudònim triat i el curs/grup al qual pertany.

5. PRESENTACIÓ:

Els treballs es realitzaran a l’escola i s’entregaran al professorat que h hagi en aquell moment a l’aula.
Els treballs seleccionats i els sobres caldrà lliurar-los a les caps d’estudis.

6. JURAT I PREMIS:

El Jurat format per professorat i pares/mares representants de l’AMPA, escollirà d’entre tots els treballs presentats, el millor de cada aula, així com els tres millors de tota l’escola. Els premis s’atorgaran el dia 23 d’abril de 2019 a un acte intern a l’escola.
Les fotografies dels guanyadors es publicaran a Facebook, Instragram i a la web de l’escola.
D’entre els guanyadors de les diferents categories, es triaran alguns treballs que es presentaran als Jocs florals de Nou Barris, podeu trobar més informació al següent enllaç:

https://serveiseducatius.xtec.cat/noubarris/categoria/dinamitzacio/jocs-florals/

Feu click per veure el cartell:

https://drive.google.com/file/d/1xcuVdttoNPj7RuHDhqm241lGGL8yDMs8/view?usp=sharing