Informació sobre l’operativa i el calendari per a l’adquisició de recursos i material escolar.

La comanda s’ha de fer a través d’Internet. No cal que retornin cap full de paper a l’escola, sols cal que segueixin les instruccions que els facilitem. Si volen veure els llistats de llibres els poden trobar al final d’aquest comunicat.

A partir del 15 de juny podran accedir a http://www.jnadal.cat/ . Una vegada hagin accedit cal clicar on diu “Reserva de llibres” i aleshores cal introduir el codi:  487. A continuació cal omplir les dades i marcar els llibres o materials que necessitin (veuran que hi ha conceptes marcats per defecte, aquests són de pagament obligatori).

Per poder tenir el preu amb el descompte de socis cal marcar l’opció de soci i també el pagament de la quota (recordin que aquesta quota és per família, no per alumne, si tenen més d’un fill/a a l’escola s’ha de pagar una vegada). L’assegurança de mutualitat únicament es pot pagar si prèviament s’han fet socis de l’AMPA, ja que és tracta d’un servei que l’AMPA dóna als seus associats; aquesta quota sí és per nen.

Quan hagin completat la reserva amb totes les dades sol·licitades, han de prémer ENVIAR COMANDA i rebran un missatge al seu correu electrònic amb un codi de reserva individual, que els permetrà imprimir o modificar la reserva fins al dia 29 de juny.

Al fer la reserva han de marcar l’opció de pagament escollida:

  • Per domiciliació bancària: (al compte de facturació mensual), amb càrrecs l’1 de juliol, l’1 d’agost i l’1 de setembre. Si fins ara els pagaments els feien en efectiu a l’escola preguem que al fer la reserva ens facilitin el seu compte bancari per poder fer les domiciliacions.

  • Per transferència o pagament directe a l’escola: Si no desitgen que els passem rebut pel banc poden fer transferència bancària al compte de l’escola indicant el nom i cognoms de l’alumne/a (ES15-2100 0593 3602 0014 7308). Fins al 13 de juliol podran fer també pagaments en efectiu o tarja de crèdit a l’administradora. A partir de setembre tots els pagaments hauran de ser amb tarja de crèdit.

Els llibres sol·licitats i el material obligatori, s’hauran de recollir a l’escola els dies 4, 5, o 6 de setembre de 8:00 a 19:00h. (entrada pel carrer Escultor Llimona).

Recordin que encara que no demanin llibres o material a través de l’escola cal que facin la reserva on-line, per tal que puguin abonar el material obligatori.

Si tenen qualsevol consulta, poden adreçar-se a l’administradora de l’escola.

Gràcies per la seva col·laboració!

L’equip directiu i l’administradora

LLISTAT DELS LLIBRES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

LLISTAT DELS LLIBRES D’ESO